Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1918 5ec4 390
Coldplay : Fix you
Początek wiersza


Śmierć

(Kto widział od takiego słowa zaczynać wiersz
Nie lepiej od razu
Się powiesić)
— Rafał Wojaczek
Reposted fromthealex thealex viaminou minou
Reposted fromreszka reszka vianiemanieba niemanieba
2926 ccb9 390

Everything will be fine, ok? I promise.

Reposted fromtheolicious theolicious vianiemanieba niemanieba
Reposted fromSenyia Senyia viaOnly2you Only2you
Ci, którzy mają coś do powiedzenia, na ogół są małomówni. Reszta pieprzy jak natchniona.
— Sławomir Kuligowski
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaOnly2you Only2you
6448 1068 390
Reposted fromcherryblossom15 cherryblossom15 viaOnly2you Only2you
Każdy przeszedł przez coś co go totalnie zmieniło .
Reposted fromlabellavita labellavita viaMooonroe Mooonroe
jeśli można z kimś pomilczeć to można z nim robić wszystko
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viaMooonroe Mooonroe
0114 bdcb 390
Spójrz na siebie. Jesteś młodą osobą. Przestraszoną. Czego się boisz? Przestań się przejmować. Przestań hamować słowa. Przestań myśleć co sądzą inni. Noś to na co masz ochotę. Słuchaj takiej muzyki jaką lubisz. Puść ją głośno i tańcz do upadłego. Wyjdź i pójdź tam gdzie chcesz nie myśląc o jutrze. Nie czekaj na piątek. Żyj teraz. Zrób to teraz. Podejmij ryzyko. Powiedz swe sekrety. Kiedy zrozumiesz, że to Twoje życie?
Spełnij marzenia.
Reposted fromalone-again alone-again viafallintotime fallintotime
Za dużo myślę
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
Za gęsto śnię
— Peszek
Reposted fromkatalama katalama viaataliaboo ataliaboo
Jestem trudna. Tym bardziej doceniam ludzi, którzy są przy mnie.
Kiedyś wyjadę tam, gdzie nikt mnie nie zna.

Łatwiej  jest leczyć ciało człowieka niż jego dusze

- łacina

6286 08f4 390
Reposted fromszatanista szatanista viahomononsensus homononsensus
Je­dyną rzeczą bar­dziej przygnębiającą od niemożności od­na­lezienia ko­goś jest by­cie nieodnalezionym. 
— Cecelia Ahern
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl